• https://www.instagram.com/psikologizzetgullu
  • https://youtube.com/@psikologizzetgullu
Algı Tamircisi
www.izzetgullu.net
ŞERİAT İLAHİ BİR MODEL MİDİR ( 2 )
04/06/2015
Şeriat hakkında Müslüman aleminde iki temel görüş var. Bir kesim "Şeriat ilahi bir düzendir, şeriat dışı tüm sistemler, örneğin demokrasi, cumhuriyet vs küfürdür" demekte, geri kalan kesim ise "Şu zamanda zor, olmaz" vs diyerek şerri denilen sistemin ilahiliğini zımnen kabul etmekle birlikte uygulamada mümkün olmayışına vurgu yapmaktadır. Bu konudaki tartışma senelerdir hep bu iki çizgi üzerinde sürüp gitmektedir.
 
Birinci görüşü savunan ve görece olarak daha az bir sayıda olan radikaller bu konuda çarpıtma içindedirler. Bu ikinci görüşü benimseyen daha geniş kesim ise sadece bu konuda var olan argümanların farkındalığından uzak değildir aynı zamanda ilahi olarak kabul ettikleri bir düzenin şu zamanda zor olmasını savunmakla derin bir tutarsızlık içindedirler. Çünkü bir sistem ilahi ise yani ilahi kattan indirilense bu nasıl şu zamanda zor, bu zamana aykırı vs. olabilir!
Peki şeriat nedir?
 
Gerçekten de Kur'anda böyle bir yönetim modelini emreden ayetler var mıdır? Allah böyle bir yönetim modeli istemiş olsaydı, aksi yönetimleri de küfür sistemi olarak kabul etseydi Allah'ın "apaçık, eksiksiz ve her detayın bulunduğu mufassal bir kitap olarak tanımladığı Kur'anda bu konuda daha açık, daha detaylı emirler olmaz mıydı?
 
Bu konuda hep şu ayet delil gösterilir:
 
"Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir"
 
Peki bu ayetin söylediği şeriat diyenlerin anladığı mıdır? Kur'anı anlayarak bir kez olsun okuduğunuzda bu ayeti bu şekilde anlamlandıranların yaman bir çarpıtma içinde olduklarını anlıyorsunuz! Mesela nisa 58. Ayette Allah: "Allah sizden emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor." der. Bakın, demek ki insanlar arasında, insanlar hüküm verebiliyor. Tek koşulu adaletli olması! Hani dünyevi hususlarda, özellikle de devlet yönetimi konusunda kanun / yasa koymak yani hüküm tesis etmek sadece Allah'a aitti?
 
Böylece, aslında bu ayeti devlet yönetiminde kanun koymak Allah'a aittir şeklinde çarpıtanların samimi olmadıklarını, çünkü işlerine gelmeyen ayetleri yok saydıklarını, bunların esasında dini dünyevi saltanata aracı kılmak isteyen müşrikler olduklarını görüyorsunuz! Müşrikler diyorum zira bunlar dinde hükmü sadece Allah'a ait olmaktan çıkarmış, elçiyi ve ulemayı da hükme ortak ederek Allah'ı kendi dininde hissedar hale dönüştürmüşlerdir. Ancak buradaki hüküm yetkisi gaspını asla sorun görmezler. İndirilenle hükmetmeyenler asıl kendileri olduğu halde bunu hep dışarıda ararlar, bu işi sadece devlet yönetimi bağlamında yorumlarlar.
 
Tam bu noktada soruyorum:
 
Üç beş hükmü Kur'andan alınan, geri kalan yüzlerce hükmü de rivayetlerden ve ulema görüşlerinden oluşan bir sistem ilahi olabilir mi? Yüzde biri ilahi, yüzde 99'u beşeri görüşlerden, zan ve tahminden ibaret olan bir sisteme şerri yani ilahi denilebilir mi? Ayrıca kulun eli değen, kulun işleteceği, haliyle kendi hata ve kusurunu katacağı bir yönetim modeli ilahi olabilir mi? İlahi olanda kusur bulunabilir mi? Bir sistem yasamadan ve yürütme ayağından oluşur. Yasama ayağının bile tamamı değil, sadece çok cüz-i bir kısmı ilahi olan, yürütme ayağı ise tamamen yığınla hatası, kusuru, eksiği bulunan insanlardan oluşan bir sisteme nasıl ilahi denilebilir?
 
Kur'an "Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse..." diyor, evet, doğrudur. Amenna! İşittik ve itaat ettik! Ancak sormak icap ediyor:
 
Allah indirilenle hükmetmeyenler diyor. Peki rivayetler ve içtihatlar indirilen midir?
 
Asıl Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler rivayetleri, ulema görüşlerini dinde hükmün kaynağı edinenlerdir. Bu ayetin bahsettiği ve kafirlerin ta kendisi diye nitelediği kişiler örneğin zina için indirilen 100 sopa derken hayır recm var diyenler, yine indirilende ihtiyaçtan arta kalan verilsin buyrulurken bu emirle hükmetmetmeyip hayır 1/ 40 diyenlerdir. Yani esas indirilenle hükmetmeyenler indirilende olmadığı halde, zannı kaynak edinerek şu haram, şu helal, şu ilahi, şu şerri diyenlerdir.
 
Şimdi anlayabildiniz mi, asıl Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kimlermiş?


930 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Vahyi İnkıta Hadisesine Farklı Bir Bakış - 05/02/2023
Vahiy Yoksa Susun Mesajı
Yerli Selefiler Milli Robot Yapmış - 03/02/2023
Gerçek Tagut Kim?
Hatalı Kandil Algısı - 26/01/2023
Kandil Var mı Yok mu?
Son Risale Dersi - 23/01/2023
Buldum Deme, Hep Ara
Şu Zamanda Akla Kurt Düşürmenin Önemi - 22/01/2023
.
Niyet Ettim Kırbaç İçin Namaz Kılmaya - 22/01/2023
Allah Dışı Kaygılara Kulluk Ettirmek
Mutsuz İnsan Projesi - 21/01/2023
.
Ruhlarımızdaki Şeriat Çatışması - 19/01/2023
Şeriat Yok Diye Yanacak Yıyız?
Tevhid, Tağut ve Beşeri Aldatmacası - 17/01/2023
Davetçilere Davet
 Devamı