• https://api.whatsapp.com/send?phone=05521012184
  • https://www.twitter.com/@kifsamer
  • https://www.instagram.com/psikologizzetgullu
  • https://youtube.com/@psikologizzetgullu
Algı Tamircisi
www.izzetgullu.net
BUHARİ VE MÜSLİM OLMASAYDI NE OLURDU
27/01/2017

Buhari/Müslim olmasaydı Cübbeliler, gavslar, kutuplar olmazdı!

Buhari/Müslim olmasaydı Fetö olmazdı, çünkü alimler peygamber varisi olarak görülmezdi, Allah katında kimsenin bir ayrıcalığı olmadığı, üstünlüğün sadece takvada olduğu, bunu ise sadece Allah'ın bildiği iyi bilinirdi!

Buhari/Müslim olmasaydı ümmetin ayrılığında rahmet görülmezdi, böylece ümmet Kadiri, Menzil, Nurcu, Hanefi, Maliki vs diye en az 1000 fırkaya bölünmezdi! Ümmet mezhep eksenli ayrışmalarla ve kavgalarla kan deryasına dönmezdi! Hocalar asırlardır din üzerinden ihtilaf etmez, sabahlara kadar din tartışıp durmazlardı! Ne kadar çok kutsal kitap, o kadar çok tartışma ve kavga!

Buhari ve Müslim olmasaydı "Bugün dininizi kemale erdirdim" ayeti yok sayılabilir, birileri vahiyle kemale eren dini sanki Allah eksik bırakmış, eksikliklerden münezzeh olan eksik kitap yollamış gibi kendileri tamamlamaya kalkışabilir miydi? (Bunlara ve çok daha fazlasına hiç çıtları çıkmaz, ama bir hadis inkar edin de görün gümbürtüyü)

Buhari/Müslim olmasaydı yanmayan kefen ticareti yapılamazdı, falan ayetler okunup filan uzuvlara (cinsel uzuvlar da dahil) üflenemezdi, üfürükcüler türemezdi. Çünkü şu ayeti okumanın şu kadar fazileti vardır türü rivayetler bulunmazdı!

Buhari/Müslim olmasaydı Batıda kimse sevgili peygamberimizin karikatürünü çizemezdi, çünkü bu konuda 6 yaşında evlendi, 9 yaşında gerdeğe girdi gibi malzemeler bulamazlardı!

Buhari/Müslim olmasaydı şirk olmazdı, çünkü Allah ben hüküm yetkime kimseyi ortak etmem derken peygamber ve ulema Allah'ın hüküm yetkisine ortak edilemezdi.

Buhari ve Müslim olmasaydı kıl, tüy, kıyafetin deseni, rengi, kafaya sarılan sarığın dolak sayısı vs din haline gelmezdi, yani Araplaşmak İslamlaşmak olarak algılanmazdı!

Buhari ve Müslim olmasaydı Allah adına hareket eden, kendisini onun vekili ve jandarması addeden, Allah adına kural koyan, Allah adına kısıtlayan, Allah adına yasaklayan, adına şer'i denilen lakin Kur'ana göre esasında tam bir tağut olan baskıcı, totaliter dini rejimler doğmazdı, bunlara Allah'ın rejimi denemezdi!

Buhari ve Müslim olmasaydı ne yılbaşı tartışmaları olurdu ne Noel üzerinden kavgalar ve ayrışmalar! Çünkü o zaman kimse "Onlara benzeyen onlardandır" diye inanmazdı! 

Buhari ve Müslim olmasaydı "Kertenkele öldürene 100 şehit sevabı verilir, deve sidiği şifadır, kara köpek uğursuzdur" gibi sahih hadisler olmaz, dinimiz din düşmanlarının gözünde komik durumlara düşmez, İslam alay konusu haline gelmez, bir hurafe ve saçmalıklar dini olarak görülmezdi. 

Buhari ve Müslim olmasaydı din düşmanları İslama saldırmak için bahane bulamaz, böylece nice eğitimli, zeki kişi İslamdan uzak kalmazdı, dinsizlik bu kadar yayılmazdı! En başta bu topraklarda deistlik ortaya çıkmazdı!

Buhari ve Müslim olmasaydı din bu kadar ağırlaşmaz, "Biz kim dini yaşamak kim" algısı oluşmaz, din herkes için daha yaşanabilir hale gelirdi. Din bir avuç ruhbanın özel, lüks yaşam şekli haline gelmezdi.

Buhari ve Müslim olmasaydı Kur'andan uzak, hatta Kur'anla taban tabana zıt bir din ortaya çıkmazdı! Allah kitapta eksik yok derken yo eksik var, Allah kitabı kolaylaştırdık derken yo zor, Allah kitabı biz açıkladık derken yo alimler açıklar vs denmezdi! 

Buhari ve Müslim olmasaydı bu topraklarda tek bir fakir bile olmazdı! Çünkü Allah ihtiyaçtan fazlasını infak edin derken bu oran bir anda kırkta bire inmezdi! Ulema dine ortak olunca bu oldu! Ulemayı dine kim ortak etti? Kur'an mı?

Buhari ve Müslim olmasaydı peygamber hadis yazdırmadığı halde, bizzat yasakladığı halde, hatta 4 halife devrinde de yazılmadığı halde 250 sene sonra ortaya çıkan ve sağdan soldan toplanan, çoğu kendisiyle, daha fazlası ise Kur'anla çelişen sözlere Allah'ın dini denilemezdi ve Buhari'ye itaat elçiye itaat olarak görülemezdi! Elçiye itaat eden onun yazdırmadığını, hatta yasaklattığını, 4 halifeninin de bu yasağa titizlikle uyduğunu gördüğü halde elçiyi ve 4 halifeyi bırakıp Buhari'ye uyar, ona itimat eder mi? Elçiye itaat eden onun gibi yapar, onun gibi sadece vahye uyardı! "Ben sadece bana vahyedilene uyarım (En'am 50)

Buhari ve Müslim olmasaydı Allah'ın en çok istediği şey olan akıl din işinden kovulabilir, din akıl değil nakil işidir genel düstur olabilir, kula kulluklar, bunca sömürü ve suistimaller ortaya çıkabilir miydi?

Buhari ve Müslim olmasaydı ulemaya dine ortak olma yolu açılabilir, böylece matbaa haramdır, devletin bekası için bebek katli vaciptir türü fetvalar ortaya çıkabilir miydi?

Buhari ve Müslim olmasaydı bir yandan kelime-i şehadete iman eden müslüman olur denirken öte yandan rivayetleri reddeden imansızlıkla itham edilebilir, böyle şizofren bir mantık, riyakar bir vicdan gelişebilir miydi? Kelime-i şehadette sadece Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayla peygamberin kul ve elçi oluşuna iman şartı aranırken sıra rivayetleri korumaya gelince bu unutulur, yok sayılır, kendisiyle çelişmek pahasına rivayetlerle iman bir araya getirilebilir miydi?

Bu liste sabaha kadar uzatılabilir! Ancak arife tarif gerekmez! Niyeti anlamak, niyeti hakka ve hakikate ulaşmak olan leb bile dense leblebiyi anlar! Niyeti körlemesine atalar dinini izlemek olanlara, bu konuda dünya ters dönse tutumu değişmeyecek olanlara, geleneğe, efendi hazretlerine olan itimadı Kur'andan bile fazla olanlara ise davul zurna bile az gelir. 

Buhari ve Müslim'e karşı oluşumuzun arkasında oryantalistler mi var yoksa bunlar ve daha fazlası mı, karar sizin! 

"Müslümanların elinden Kur'anı almadığımız sürece onları bölemeyiz, uyutamayız, onlarla başa çıkamayız" (Bir İngiliz Asker)

Kur'anı aldılar! Nasıl mı? Onu hem sadece Arapça okutarak hem de mezarlıkta ölülere okutarak, onun önüne ve yanına yığınla beşer kitabını din diye yığarak! Böylece ya onu kimse anlayarak okumadı ya da ona hiç sıra gelmedi! Buna ömür yetmedi!

Bu arada Buhari Müslimden bir kaç sahih hadisle yazımı bitireyim! Böylece sadece bizim değil fanatik hadiscilerin de aslında tıpkı biz gibi birer hadis inkarcısı olduğunu anlayasınız! Bu arada hatırlatayım: En büyük hadis inkarcısı Buhari'dir. Tam 595.000 hadisi reddetmiştir! Bizimkinin onun yanında lafı mı olur! Topu topu 5000 tane! (Diğer büyük hadis inkarcıları ise sahabelerdir, 4 halifedir. Çünkü onlar hadis yazmamış, hatta bunu yasaklamıştır. Zaten öyle olmasaydı bu iş 250 sene sonraya kalır mıydı?)

"Benden Kuran dışında hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kuran dışında bir şey yazmışsa imha etsin." (Müslim, Sahihi Müslim Kitab-ı Zühd, Hanbel, Müsned 3/12, 21, 33) "Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi." (Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11) "Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve "Yazdığınız şey nedir?" dedi. "Senden işittiğimiz hadisler" dedik. Hz. Peygamber dedi ki: "Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar." (Hadis) "Kuran`dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır" (Tirmizi 2906) "Allah'ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah'ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir" (Ebu Davud, Tırmizi)

Son söz: 

Buhari ve Müslim dini de ümmeti de mahvetti!

İmanın başı ihlastır, yani samimiyet!


"İblîs, “Öyle ise beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne (pusu kurup) oturacağım” dedi" (A'raf 16)942 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Birkaç Fikri Kırıntı - 26/12/2023
Sabahın beşinde
LAİKLİK DİNSİZLİK MİDİR - 24/12/2023
.
Yerli Selefiler Milli Robot Yapmış - 03/02/2023
Hatalı Kandil Algısı - 26/01/2023
Kandil Var mı Yok mu?
Son Risale Dersi - 23/01/2023
Buldum Deme, Hep Ara
Niyet Ettim Kırbaç İçin Namaz Kılmaya - 22/01/2023
Allah Dışı Kaygılara Kulluk Ettirmek
Şu Zamanda Akla Kurt Düşürmenin Önemi - 22/01/2023
.
Mutsuz İnsan Projesi - 21/01/2023
.
Ruhlarımızdaki Şeriat Çatışması - 19/01/2023
Şeriat Yok Diye Yanacak Yıyız?
 Devamı