• https://api.whatsapp.com/send?phone=05521012184
  • https://www.twitter.com/@kifsamer
  • https://www.instagram.com/psikologizzetgullu
  • https://youtube.com/@psikologizzetgullu

Yapısal Yanlışları

1. Tüm mesleki kitaplarda ruhsal yardımın bir ekip işi olduğu belirtilir. Ancak yıllardır bu hizmet büyük ölçüde (kliniklerde, özel muayenehanelerde, hastanelerde vs.) psikiyatri uzmanı hekim tekelinde yürütülmüştür, halen de böyle devam etmektedir.

2.  Tüm mesleki kitaplarda danışmanlık, destek, eğitim, terapi ve medikal tedavi şeklinde değişik ruhsal yardım türlerinin sözkonusu olduğu belirtilir. Lakin yıllardır ruhsal yardım büyük ölçüde ilaç eksenli, salt medikal tedavi odaklı bir anlayışla yürütülür.

3.  Tüm mesleki kitaplarda ruhsal sorunlara multifaktöriyel yaklaşım esastır denilir ancak bu sorunlara yıllardır biyolojik eksenli / indirgemeci bir anlayışla yardım sunulur. 

4.    Tüm mesleki kitaplarda ruhsal yardım için gerekli olan tanılama ve tedavi süresi 45 dakika olarak belirtilir ancak yıllardır hem tanılama hem de tedavi süresi beş - on dakikayı geçmez. Hekim sayısı azlığından denilir fakat işin ilginci hekim sayısı arttığı halde bu süre hiç  değişmez.

5.      Hiç bir tıbbi tanılama ve görüntüleme yahut laboratuar bulgusuna gerek olmaksızın teşhisler konulur. Belirtilere hastalığın kendisi muamelesi çekilir. Oysa belirtiler hastalığın kendisi değildir; belirtiler altta patolojik bir bulguya işaret ederse, bizi oraya götürürse hastalık olarak bir kıymet taşır. Ancak bu noktaya hiç kıymet verilmez.

6.   Kitaplarda en etkili ruhsal yardım türü "ilaç artı terapi" olduğu halde sadece ilaç eksenli bir yardım sunulur. Böylece tüm sorunlara fiziksel (fizyolojik) bir sorun mantığıyla yaklaşılır. Böylece tedavi niteliği zaafa uğratılır.

7.    Psikolojik danışmanlık, psikolojik destek, psikolojik eğitim, psikoterapi ile yaklaşılması gereken sorunlara dahi hastalık mantığıyla ve büyük ölçüde sadece ilaçla yaklaşılır.

8.     Batıda kanser gibi tamamen fiziksel hastalıklara bile psikolojik destek verilirken ülkemizde adına psikolojik denilen sorunların tamamında psikolojik yaklaşımlara bir lüks ve istisna olarak yaklaşılımış, bunlara hekimin inisiyatifiyle nadiren ihtiyaç duyulmuştur. Oysa bu yaklaşımlar ruhsal yardım sürecinin olmazsa olmazıdır, bu temel husus gözardı edilmiştir.

9.    Ruhsal sorunlarda biyopsikososyal model esasken psikologları dışlamış yahut etkin çalışmalarının ortamı sağlanmamış, bu işin sosyal yönünün uzmanı olan sosyal hizmet uzmanlarına ise klinik yardım sürecinde yer dahi verilmemiştir.

10.   Burada özetlemeye çalıştığım ve web sitemin genel içeriği içerisinde etraflıca ele aldığım yapısal yanlışların kaçınılmaz bir sonucu olarak 100 kişiden sadece 12'sine doğru teşhis koyduğu ortaya çıkmış, bu sonucu doğuran yapısal sorunlarla ilgili sonuç verici hiç bir çaba içinde olmamıştır.

Not: Kabaca özetlemeye çalıştığım bu yapısal yanlışlar hakkında daha detaylı bilgi almak, daha kapsamlı bir fikir sahibi olmak için site içerisindeki makalelerimin okunması tavsiye edilir.

Bu sitenin birinci amacı psikiyatrinin yapısal ve bakış açısı sıkıntılarını incelemek, sonra da bunları deşifre etmektir. Sitenin genel içeriği içerisinde bu konuda onlarca yazı mevcuttur. Ancak bunları özlü ve özet bir şekilde derleyip toparlamanın daha uygun olacağı düşünülmüş olup bu bölüm sözü edilen gerekçeyle hayata geçirilmiştir.